Pokerhistoria

Poker är troligtvis världens mest kända kortspel alla kategorier. Dock är inte poker endast ett spel utan ett samlingsnamn för en en rad olika varianter av samma spel.Redan under 1500-talet spelades i det persiska riket ett kortspel som till viss del påminde om poker i vilket man använde en kortlek med 25 kort och 5 olika färger.Under 1700-talet utvecklades i Europa ett antal olika kortspel med liknande regler som det spanska primero, det franska poque samt det tyska pochen.Så småningom tog franska kolonisatörer med sig spelet över Atlanten vilket ledde till att den poker så som vi känner den idag uppstod i New Orleans under 1820-talet. Till en början användes en lek med endast 20 kort, men ganska snart började man använda en lek med 52 kort.Under 1800-talet var den vanligaste varianten draw innan seven card stud tog över den positionen på 1920-talet.Mot slutet av 1970-talet och i början av 1980-talet tog en annan pokerform över, nämligen de olika Hold’em-formerna, som till exempel Texas Hold’em, vilken än idag är den klart populäraste pokerformen, framför allt på nätet.